fyzioterapie, rehabilitace Praha 3
Header

Funkce páteře

Únor 21st, 2013 | Posted by Eva Prokůpková in O páteři

V tomto díle  seriálu o páteři si řekneme o funkci páteře a o její pohyblivosti. 

Naše páteř má tří základní funkce: nosnou, ochrannou a pohybovou. Páteř zajišťuje oporu pro naše tělo a některé její části slouží jako místa pro úpony svalů, které zajišťují pohyblivost končetin a hlavy. Páteřním kanálem, který je ohraničen obratlovými oblouky a obratlovými těly, prochází mícha (část centrální nervové soustavy, ze které odstupují nervy do končetin a trupu). Ta je páteří chráněna před zraněním a člověk je tak chráněn před ochrnutím. Páteř se může také pohybovat – díky meziobratlovým kloubům a meziobratlovým ploténkám. Celá páteř je dvakrát esovitě prohnutá. Důvodem tohoto prohnutí je znásobení nosné funkce páteře, kterás tak dokáže unést přibližně 8x větší zátěž, než kdyby byla zcela rovná.

Páteř vykonává během dne celou řadu pohybů. Její pohyblivost je dána především tím, že se sčítají pohyby v sousedních meziobratlových kloubech. Pokud se zakláníme, přibližují se obratlové trny i kloubní plochy a pohyb je zakončen tím, že na sebe pevně nalehnou, meziobratlová ploténka se posouvá směrem dopředu a meziobratlové prostory se zmenšují (obr. 1).

Při předklonu se přibližují těla obratlů, oddalují se od sebe meziobratlové klouby a obratlové trny a meziobratlové prostory se zvětšují. Jádro destičky se posouvá směrem vzad, k páteřnímu kanálu a při tomto pohybu, pokud není dostatečně svalově zajištěn nás ohrožuje výhřez meziobratlové ploténky (obr. 2).

 

Mezi základní pohyby, které páteř během dne vykonává patří předklony a záklony, úklony, otáčení (rotace) a pérovací pohyby při podélném zatížení (mírné změny zakřivení páteře) (obr. 3). Rozsah těchto pohybů je v jednotlivých částech páteře odlišný. Největší předklon dosáhneme v bederní páteři. Záklon a úklon nejvíce umožňuje páteř krční. Rozsah rotace je téměř shodný v krční a hrudní páteři – ta je nejméně pohyblivá. Její pohyb je velmi omezován hrudním košem. Většina pohybů páteře, které vykonáváme během dne je komplexních, sdružených, a na naší činnosti se tak podílejí všechny úseky páteře.  

Pokud budete mít další otázky, využijte naši poradnu nebo nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Prostor pro vaši zprávu

Odpovězte prosím na kontrolní otázku
Jaká je slovní odpověď na příklad 3+5= 

Autorem obrázků 1 a 2 je Joseph Renger a jsou šířeny pod licencí CC-BY-SA. Původním zdrojem obrázku 3 je http://aktivne.com/cviceni-praha-205/anatomie/stavba.html a konkrétní licenci CC nelze dohledat.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.