fyzioterapie, rehabilitace Praha 3
Header

O nás

Nebudeme Vám na tomto místě uvádět výčet absolvovaných školení ve fyzioterapii, ani zde nebudeme vyvěšovat kopie získaných certifikátů. Raději Vám řekneme něco o našem přístupu.

Naším cílem je poskytnout klientům a pacientům co nejlepší péči. Vztah mezi fyzioterapeutem a jeho pacientem chápeme jako vztah partnerský, jako vztah mezi členy jednoho týmu. Týmu, který se sestavil na základě vzájemné důvěry za jediným účelem. Odstraněním nebo zmírněním potíží pacienta, za účelem vyřešení problémů klienta. Proč hovoříme o týmu a proč klademe důraz na spolupráci? Je to jednoduché. Fyzioterapeut bez aktivní spolupráce klienta zmůže jen velmi málo. Může ukázat cestu a kousek po ní pacienta doprovodit a pak na něj občas dohlédnout. Ale ujít ji musí pacient sám.

Za kvalitu této péče odpovídá Mgr. Eva Prokůpková, která vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením prof. Pavla Koláře a již během magisterského studia pracovala jako vedoucí fyzioterapeut privátního neurologického pracoviště.

(A pokud budete chtít nějaké certifikáty vidět, rádi Vám je ukážeme při osobní návštěvě.)