fyzioterapie, rehabilitace Praha 3
Header

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací?

Prosinec 1st, 2012 | Posted by Eva Prokůpková in O fyzioterapii

Rozdíl mezi fyzioterapií, rehabilitací a masáží, stejně jako rozdíl mezi fyzioterapeutem, masérem a lékařem je pro laickou veřejnost ne vždy úplně zřejmý. Při své práci fyzioterapeuta jsem svým pacientům odpovídala na řadu otázek na toto téma. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v tomto článku.

Jaký je rozdíl mezi rehabilitací a fyzioterapií?

Fyzioterapie je součástí zdravotní rehabilitace. Ve zdravotní rehabilitaci spolupracuje řada odborníků (lékařů a jiných zdravotníků) na společném cíli: uzdravení pacienta, nebo pokud se pacient uzdravit nemůže, tak na co největším návratu zdraví.

Čím se fyzioterapie zabývá?

Fyzioterapie se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou pohybového aparátu. Je také součástí léčby dechových obtíží, problémů lymfatického systému a civilizačních onemocnění. Uplatní se všude tam, kde trpí svaly, klouby a u neurologických (nervových) onemocnění. Fyzioterapie řeší bolesti kloubů, svalů a páteře, obtíže vzniklé přetížením (jednotvárným pracovním zatížením, sportem, velkým jednorázovým zatížením). Pomáhá při špatném pohybovém vývoji dětí, vadném držení těla, skolióze a plochých nohách. Fyzioterapie také usnadňuje uzdravování po úrazech a operacích. Využívají ji i pacienti s neurologickými onemocněními, která se odrážejí v pohybovém aparátu jako jsou Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza mozkomíšní, cévní mozková příhoda (mrtvice) a všechny druhy obrn.

Jaké techniky se ve fyzioterapii používají?

Pro dosažení požadovaného cíle se používá řada různých metod a technik pro dosažení požadovaného cíle. Nejznámější z nich je Vojtova metoda založená na reflexní odpovědi těla na tlak na určitých místech těla. Dále využívané techniky jsou Bobath koncept, Kabatova metoda, dynamická neuromuskulární stabilizace, metoda Brunkow a další. Kromě těchto komplexních metod se ve fyzioterapii využívá posilování ochablých svalů a protahování zkrácených svalů. Dále se využívá technik měkkých tkání (uvolňování kůže, podkoží, svalové povázky a svalů) a šetrných jemných nenárázových mobilizací. V neposlední řadě se využívá také fyzikální terapie je elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuková terapie a termoterapie.

Je fyzioterapeut totéž jako masér?

Mezi fyzioterapeutem a masérem je několik rozdílů. Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný zdravotník, masér je obvykle absolvent rekvalifikačního kurzu. Masér k výkonu své práce nepotřebuje žádné zvláštní povolení, fyzioterapeut potřebuje registraci k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a svou činnost může provozovat pouze ve zdravotnickém zařízení.

Takže je fyzioterapeut lékař?

Fyzioterapeut není lékař, i když mnoho fyzioterapeutů studuje na lékařských fakultách. Při svém studiu se fyzioterapeuti zabývají převážně pohybovým a nervovým systémem, i když jim nechybí ani vzdělání v jiných medicínských oborech (ortopedie, gynekologie, vnitřní lékařství, pediatrie apod.).

Co tedy vlastně fyzioterapeut dělá?

Fyzioterapeut při prvním setkání s pacientem provede důkladné vyšetření a určí hlavní příčinu potíží, společně s pacientem pak určí hlavní problém a cíl, kterého má být terapií dosaženo. Pro dosažení daného cíle pak volí různé metody tak, aby co nejvíce vyhovovaly pacientovi a byly maximálně účinné s ohledem na dosažení požadovaného výsledku. Při každé další návštěvě fyzioterapeut provede orientační vyšetření zaměřené na hlavní problém a zhodnotí průběh terapie. Fyzioterapeut reaguje na každou změnu pacientových obtíží a průběžně upravuje terapii tak, aby měla co nejlepší výsledek.

Fyzioterapeut pomáhá pacientům s úpravou domácího i pracovního prostředí a může doporučit i některé kompenzační pomůcky. Fyzioterapeut také spolupracuje s dalšími odborníky, ať už s lékaři (neurology, ortopedy, rehabilitačními lékaři, praktickými lékaři a kardiology) nebo s jinými nelékaři (ergoterapeuti, logoterapeuti, psychologové), aby docílil co největší úzdravy svého pacienta. Pacientům, kteří trpí tzv. civilizačními chorobami dokáže fyzioterapeut pomoci s úpravou pohybového režimu, tak aby se pacienti nepřetěžovali a zároveň měla pohybová aktivita kýžený efekt (např. snížení váhy).

Kdy navštívit fyzioterapeuta?

Fyzioterapeuta navštivte pokud máte problémy s pohybovým systémem (svaly a klouby), máte nějaké neurologické onemocnění (cévní mozková příhoda, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu apod.), ortopedické obtíže, stavy po úrazech a operacích. Pokud sportujete, fyzioterapeut vám může pomoci zlepšit výkonnost.

Pokud budete mít další otázky ohledně fyzioterapie a rehabilitace, využijte naši poradnu nebo nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Prostor pro vaši zprávu

Odpovězte prosím na kontrolní otázku
Jaká je slovní odpověď na příklad 3+5= 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.