fyzioterapie, rehabilitace Praha 3
Header

Stavba páteře

Únor 14th, 2013 | Posted by Eva Prokůpková in O páteři

Připravili jsme pro vás seriál o páteři, ve kterém se dozvíte co je páteř, jakou má funkci a jaká jsou její nejčastější onemocnění. A probereme také jednotlivé úseky páteře s jejich typickými problémy a některé základní cviky. V prvním dílu se podíváme na stavbu páteře.

Páteř

pater 150x150

Páteř

Páteř je nosnou a zároveň pohyblivou oporou našeho těla. Skládá se z obratlů a meziobratlových plotének. Ploténky jsou pevné, ale pružné destičky tvořené pevnějším prstencem po obvodě a rosolovitým jádrem. Ploténky jsou uloženy mezi jednotlivými obratli a svojí pružností umožňují pohyb páteře nejen při předklánění, zaklánění, úklonech, rotacích, ale slouží i jako odpružení např. při chůzi. Svojí strukturou jsou ploténky uzpůsobeny k namáhání v tlaku, tahu i mírném krutu. Tvarem ploténky kopírují tvar obratlových těl. Na páteři můžete najít při pohledu z boku dvě prohnutí páteře (lordózy), krční a bederní, a dvě „vyhrbení“ páteře (kyfózy), hrudní a v oblasti křížové kosti. Tato zakřivení nám dovolují pracovat s větší zátěží, než kdyby byla páteř rovná. Při pohledu zezadu by páteř neměla být nikam vychýlena. Páteř můžeme rozdělit do několika úseků, na krční, hrudní a bederní páteř a na kost křížovou a kostrč. Jednotlivé úseky páteře se stavebně odlišují, řekneme si tedy něco o těchto odlišnostech. Ty jsou dány především stavbou obratlů. 

Na většině obratlů můžeme najít tyto části: tělo, obratlový oblouk a obratlové výběžky. Velikost obratlového těla se ovšem mění, nejmenší je u krčních obratlů a směrem dolů se postupně zvětšuje až k bederním obratlům. Od kosti křížové se začínají zmenšovat. Otvorem mezi obratlovým obloukem a tělem obratle prochází mícha. Z obratlového oblouku vystupují celkem tři obratlové výběžky. Dva příčné do stran a třetí, tzv. trnový, směrem vzad. Ten můžeme nahmatat na zádech.

Mimo velikosti se obratle liší svým vzhledem. Na rozdíl od ostatních má všech sedm krčních obratlů v sobě otvor pro tepnu zásobující mozek. První krční obratel, nosič, nemá obratlové tělo, a je kloubně spojen se zubem druhého obratle. Čepovec, druhý krční obratel, má zub, který vystupuje z těla obratle směrem k hlavě.

obratel 150x150

Obratel

 

Pod krčními obratli se nachází dvanáct hrudních obratlů, které se odlišují od ostatních kloubními plochami pro spojení s dvanácti páry žeber.

Dále následuje pět bederních, nejmohutnějších, obratlů. Na ně navazuje křížová kost srostlá z pěti obratlů a kostrč srostlá obvykle ze čtyř obratlů.

Spoje na páteři

Spojení na páteři umožňují pohyblivost páteře a zároveň zajišťují její pevnost. Jednotlivé obratle jsou odděleny meziobratlovými ploténkami a propojeny meziobratlovými klouby. Tato spojení jsou zajištěna proti rozpadnutí páteřními vazy. O meziobratlových ploténkách byla již řeč výše, budeme se tedy věnovat zbývajícím spojům. Pohyb páteře umožňují meziobratlové klouby s volnými pouzdry. Zakřivením kloubních ploch a postavením kloubních výběžků je dán konečný rozsah pohyblivosti v daném úseku páteře. Dalšími spoji jsou nepohyblivá spojení křížových a kostrčních obratlů a v neposlední řadě také spojení lebky s páteří.

spoje na pateri 150x150

Spoje na páteři

 

Mezi zpevňující komponenty patří vazy. Páteřní vazy můžeme rozdělit na krátké a dlouhé. Krátké vazy jdou mezi jednotlivými obratli (spojují sousední výběžky a oblouky sousedních obratlů), dlouhé vazy se rozpínají v celé délce páteře. Zpevňují celou páteř a zabraňují příliš velkým pohybům, které by mohly vést k poškození páteře.

Kromě těchto spojení je na páteř napojena lebka, dvanáct párů žeber a pánev. Jako celek tvoří základní nosnou konstrukci našeho těla. 

Pokud budete mít další otázky, využijte naši poradnu nebo nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Prostor pro vaši zprávu

Odpovězte prosím na kontrolní otázku
Jaká je slovní odpověď na příklad 3+5= 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.